خانواده های دانشمندان شهید هسته ای با رهبر انقلاب دیدار و گفتگو کردند. در این برنامه که در حاشیه ی دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی برگزار شد، خانواده