رییس اتحادیه پیشه وران ولایت هرات با بیان اینکه گمرک دوغارون وضعیت تاسف باری دارد، توضیح داد: هیچ امکاناتی در آنجا وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در این مرز پیرزنان