معاون وزیر ارتباطات در حکمی حسن یوسفی؛ از فعالان رسانه ای کشور را به سمت مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرد. به گزارش گروه