رتبه ۱۱ کنکور علوم انسانی ۹۷ دانش آموزی است که در مدرسه، پیش نماز دوستانش است. او برایمان از ماجرای مخالفت والدینش برای تحصیل در رشته علوم انسانی تا حسرتش برای