معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اعلام اینکه واکسنHPV ایرانی در مرحله تست انسانی است از ورود این واکسن به بازار دارویی کشور در زمستان سال آینده خبر داد. به گ