کد رویداد : 27569 وضعیت : 6 روز تا برگزاری تاریخ شروع : چهارشنبه 06 تیر 97 Wed 27 June 18 تاریخ پایان : جمعه 08 تیر 97 Fri 29 June 18 قبل از هر گونه برنامه ریز