کد رویداد : 27203 وضعیت : 1 روز تا برگزاری تاریخ شروع : جمعه 27 مهر 97 Fri 19 October 18 تاریخ پایان : سه شنبه 01 آبان 97 Tue 23 October 18 قبل از هر گونه برنا