کد رویداد : 26331 وضعیت : 8 روز تا برگزاری تاریخ شروع : شنبه 03 شهریور 97 Sat 25 August 18 تاریخ پایان : جمعه 09 شهریور 97 Fri 31 August 18 قبل از هر گونه برنا