کد رویداد : 20752 وضعیت : 5 روز تا برگزاری تاریخ شروع : سه شنبه 11 اردیبهشت 97 Tue 01 May 18 تاریخ پایان : سه شنبه 11 اردیبهشت 97 Tue 01 May 18 قبل از هر گونه