خوزنیوز: صبح روز گذشته و در اقدامی متفاوت مراسم تقدیر از خبرنگاران در عرصه نهال کاری بانک مهر اقتصاد در اراضی فوق بحرانی خوزستان انجام برگزار شد.به گزارش خوزنی