خوزنیوز: خطر بحران های کارگری در خوزستان و بیکاری هزاران نفر در استان ، از مواردی است که بارها در خوزستان در تریبون های رسمی بیان شده و ائمه جمعه از جمله آیت ا