یک کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پلت فرم خودروهای بنزینی پذیرش ساختار خودروهای برقی را دارند گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و زیست محیطی ایران سرمایه گذاری بر