میزان- محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: فضای تهاجمی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران تابلوی حقوق بشری دارد و تروریست هایی که خود را به اسم حقوق بشر