مرکز آمار ایران تورم کل بهمن ماه را ۸.۳ درصد اعلام کرد در حالی که تورم مناطق شهری نیز ۸.۲ درصد اعلام شده است. اقتصادگردان- درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها