وزیر نیرو در بازدید از سد گلورد گفت: به طور کلی حدود 68 پروژه آب، برق و فاضلاب با اعتبار حدود 9 هزار و 500 میلیارد تومان در استان مازندران در حال اجراست که به ط