ایسنا نوشت:عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که قانون هدفمندی یارانه ها نباید تا کنون ادامه پیدا می کرد و باید زودتر قیمت، آب، برق و حامل های ان