خبرگزاری میزان- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با یادآوری اینکه ستاد حقوق بشر قوه قضایی نقش مهمی در کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر داشته است، از تداوم