این روزها در فضای مجازی کمپینی تحت عنوان فرزندت کجاست به راه افتاده و برخی از مسوولان نیز به آن پیوسته اند، اما به نظر می رسد که این کمپین بیشتر به شوخی شباهت