در آخرین روز رقابت های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در بخش معلولان نمایندگان ایران با کسب یک مدال طلا و 2نقره انفرادی و تیمی به کار خود پایان دادند. به گزارش گروه