مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی بزرگسالان و امید گفت: طور حتم پنجمی آسیا به هیچ عنوان جایگاه واقعی کشتی فرنگی ایران نیست . به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، احد پ