نمایندگان استان چهار محال بختیاری با دکتر لاریجانی رییس مجلس دیدار کردند. دیدار نمایندگان استان چهار محال بختیاری با دکتر لاریجانی http://media.icana.ir/Image/2