ضیاءالدین دری کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون دارفانی را وداع گفت. ضیاءالدین دری کارگردان سینما و تلویزیون که مدتی به دلیل فرآیند درمانی پیوند کبد در بیمارستا