تهیه کننده مجموعه طنز «دکتر سلام» با اشاره به نامهربانی های مسئولان گفت: از دولت و آقای روحانی می خواهیم راه آزادی را برای یک مجموعه دانشجویی باز کنند.به گزارش