در روز پنجم جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه که با پیروزی تیم های اروپایی به پایان رسید لحظات جذاب و دیدنی دیده شد.