اولین اجرای کنسرت - نمایش شطرنج با حضور بینظیر عکاسان عزیز بروی صحنه رفت. جمهوریت؛ گفتنی است این نمایش از امروز، پنجشنبه درحالی اولین اجرای رسمی خود را بروی صحن