کسانی که سردرد دارند و یا از درد میگرن عذاب می کشند نباید آدامس بجوند. به گزارش جی پلاس، محققان استرالیایی کشف کردند که با جویدن آدامس و فشار به فک و محل گیج گ