رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از عدم اجرای قانون مصوب پارلمان برای حذف کنکور انتقاد کرد. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در