یک مجموعه دار ایرانی ساکن اروپا می گوید:آیت الله خامنه ای تمبر شخصی ندارد،درحالیکه بحث سیاسی نیز مطرح نیست زیرا تمبر فرهنگ هر کشور است،مثلاً همه روسای جمهور آم