در برداشت این هفته، از ویدیوی حاشیه ساز چند تن از بازیگران سینما خواهیم گفت. ازطرفی نگاهی به قانون جدید اکران سینماها خواهیم داشت و در نهایت گلایه های یک تهیه