تراز: وزیر راه و شهرسازی گفت: با برقی شدن راه آهن تهران ـ مشهد، سرعت آن به ۲۰۰ کیلومتر افزایش می یابد. به گزارش تراز ، عباس آخوندی در مراسم امضای قرارداد ساخت