شهر کازان که امروز میزبان بازی ایران و اسپانیاست شاهد بارندگی شدیدی بود. به گزارش تجارت امروز خبرنگار ایسنا در این باره نوشته است: چند ساعت مانده به دیدار حساس