همزمان با دومین روز از هفته کارگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای دیدار با علما و افتتاح چند پروژه به استان قم سفر کرد. همزمان با دومین روز از هفته کارگر د