مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور پیامی، درگذشت مرحوم داود عبداللهی، همکار اسناد پزشکی آذربایجان شرقی را به خانواده آن مرحوم و همکاران سازمان تامین اجتماعی