بیگ بنگ: این موج شوک فضای بین ستاره ای را با سرعت بیش از ۵۰۰ هزار کیلومتر در ساعت درو می کند. در نزدیکی بالای این کامپوزیت رنگی دقیق، رشته های باریک، درخشان و