زنی که بعد از 8 سال زندگی مشترک با بی تفاوتی همسرش و اصرار پدرش برای ادامه زندگی او را در وضعیت بدی گرفتار کرده است. به گزارش بولت نیوز، مقابل شعبه 264 دادگاه خ