شرایط نامناسب جوی در کوه های آلپ به کشته شدن شش کوهنورد و اسکی باز منجر شد. به گزارش بهداشت نیوز، بنابر اعلام پلیس سوئیس در دو حادثه جداگانه که به دلیل شرایط نا