تصویری از وضعیت امنیتی اطراف سالن محل برگزاری اجلاس سران کشورهای کره جنوبی و شمالی را مشاهده می کنید.