گروه فرهنگ و هنر: شورای صدور پروانه ساخت وزارت ارشاد در جلسه اخیر با چهار فیلمنامه موافقت کرد. سمعی و بصری؛ فیلم نامه های"ماساچوست" به تهیه کنندگی حمی