عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره زمان حضور رئیس جمهور در صحن مجلس گفت: رئیس جمهور 19 روز دیگر وفت دارد تا به مجلس بیاید. به گزارش بلاغ، علی اصغر یوسف نژا