دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد، موشک های مقاومت لبنان قادرند هر نقطه ای را در فلسطین اشغالی هدف قرار دهند.به گزارش بلاغ، سید حسن نصرالله طی سخنانی از طریق ویدئ