آغازین روزهای چهلمین بهار آزادی از سلطه طاغوت اعظم یا همان شیطان بزرگ را در حالی پشت سر می گذاریم که توطئه ها و نقشه های شوم «یهود و نصاری و منافقین امت» اعم از