امام جمعه موقت تهران گفت: برخی «نه گفتن» به بیگانه را نابودی می دانند و تسلیم را بر نابودی ترجیح می دهند. به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جم