یکی از مشکلاتی که ممکن است در پیاده روی اربعین با آن مواجه باشید تاول زدن انگشتان پا است.که ممکن است به دلیل مناسب نبودن کفش، گرمی بیش از حد یا مدت زمان طولانی