تحلیلگران بر این باورند که کره شمالی از افزایش محبوبیت و ارزش ارز دیجیتالی بیت کوین سود و پول زیادی را به دست آورده است. اشلی شِن بعنوان یک محقق و پژوهشگر امنی