در سال های اخیر دنیای بازی پیشرفت های مهمی داشته است. تولیدکنندگان کنسول های بازی، سیستم هایی را تولید کرده اند که از گرافیک ۴K و بازه دینامیکی بالا (HDR) پشتی