شرکت سامسونگ با همکاری دانشگاه کالیفرنیا اپلیکیشنی به نام My BP Lab را راه اندازی کرده است که به کاربرها امکان می دهد بصورت پیوسته فشار خون و سطح استرس خود را ت