محققان امنیت سایبری به تازگی دریافته اند که برخی از گوشی های هوشمند با برندهای مختلف بیشتر مورد هجوم حملات بدافزار قرار گرفته اند و اطلاعات کاربرانشان را به مخا