خبرگزاری مهر: سرپرست کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان از دستگیری قاتل نگهبان ساختمان بلوار کوهک خبر داد. سرگرد عبدالمجید حسنوند سرپرست کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان گفت: در س