خبر برتر, فرهنگی و هنری بانی فیلم– گروه فرهنگ و هنر: هزار و ۳۱۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون تومان سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال ۹۷ تعیین شده