خبر برتر, سینمای ایران بانی فیلم، گروه سینمای ایران، نصیبه کریمی: در همه جای دنیا بازیگران برای حضور در یک فیلم، دستمزدهای مشخص و معین می گیرند. دستمزدهایی با