پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: آگهی مزایده عمومی- به صورت نقدی فروش یک دستگاه خودرو از سوی موسسه اعتباری کاسپین منتشر شد. به گزارش بانک مردم، موسسه اعتباری کاسپی