نرخ حق الوکاله بانک شهر در سال 97 اعلام شد نرخ حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری بانک شهر در سال جدید اعلام شد.