حمایت بی وقفه بانک شهر از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کلان شهرها مدیرعامل بانک شهر با تاکید بر حمایت بی وقفه این بانک از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کل