‏‎عرضه اوراق گواهی سپرده یکساله با سود ۲۰ درصد در تمامی شعب بانک شهر ‏‎ معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر از عرضه اوراق گواهی سپرده یکساله به شهروندان با سو