امکان تخصیص اعتبار و شارژ مجدد کارت اعتباری رفاه اجتماعی ایرانیان (کاراکارت) فراهم شد. به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، در پاسخ به درخواست بازنشستگان و مستمری ب