آی سینما: با پایان جلسه هفتگی شورای صنفی نمایش، غلامرضا فرجی سخنگوی این شورا در گفت وگو با آی سینما اعلام کرد که فیلم رفع توقیف شده «عصبانی نیستم» ک