به منشی با روابط عمومی بالا مسلط به نرم افزارهای آفیس و هلو در تهران نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. متاسفانه مرورگر