استخدام کدکس ایرانکدکس نماینده لیبل و تیوپ های برجسته از ترکیه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران محدوده پارک وی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.