گروه مسابقات ــ پنج شنبه شب و در شامگاه اردیبهشتی تالار کوهسنگی مشهد, قاریان بین المللی کشورمان در جلسه توجیهی مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان با تلاوت های ش