صدرالدین شجره، گوینده و تهیه کننده رادیو پس تحمل دوره ای بیماری ساعتی پیش دار فانی را وداع گفت.به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی شجره برادرزاده این گوینده و تهیه کن