نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با انتقاد از خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این اقدام ایالات متحده را اقدامی ازسر ضعف قلمداد کرد. به گزارش گروه