مطالعات انجام شده بر روی موش ها نشان داده است از هورمونی که هنگام ورزش در بدن ترشح می شود می توان برای جلوگیری از مشکلات ایجاد شده در هنگام عمل جراحی استفاده کر