پژوهشگران "دانشگاه بوستون" با همکاری دانشمندان "انجمن بیماری آلزایمر" (ADSP)، موفق به کشف ژن های جدید شده اند.به گزارش ایسنا و به نقل از مدی