این روزها خبری در فضای مجازی انتشار یافته است مبنی بر اینکه «تلفن همراه در لیست کالاهای لوکس قرار گرفته و ارز 4200 تومانی به واردات تلفن همراه اختصاص نمی