حسین مقدم راد روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: مسابقات المپیاد والیبال گلستان به میزبانی آق قلا، مراوه تپه و گالیکش در د وبخش پسران و دختران در روزهای ششم و