به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، پس از اکران سه فیلم «شعله ور»، «راه رفتن روی سیم» و «پشت دیوار سکوت» از امروز، در کنار «تنگه ابوقریب» که از هفته گذشته نمایش خو