ایران کارتون: در این جشنواره پویا عبدلی از ایران موفق به کسب جایزه ویژه شد. ایران کارتون ضمن تبریک برای این هنرمند خوب کشورمان آرزوی کسب موفقیت های روزافزون دا