جایزه دوم: اثر واسکو گارگالو از پرتغال ایران کارتون: نتایج 57مین مسابقه بین المللی کارتون کلاه طلایی Knokke-Heist بلژیک که با موضوع آزاد برگزار شده بود اعلام ش