این شهر آماده برگزاری جام جهانی شده و فقط می ماند سوت آغاز مسابقات تا کازان تجربه و توانایی خود را در میزبانی نشان دهد. ایران ورزشی آنلاین / امیر اسدی / روسیه ب