بعید نیست پروژه بعدی کی روش عبور از نام هایی همچون دژاگه، شجاعی و منتظری باشد. کی روش برنامه عبور از این 3 نفر را کلید زده است. ایران ورزشی آنلاین / حمیدرضا عرب