بدون شک در بازی امشب نیز آبی ها دست و پا بسته نخواهند بود و با انرژی و انگیزه های بسیار مقابل حریف سعودی قرار می گیرند. ایران ورزشی آنلاین / سه شنبه 1/12/1396،