کارشناس سازمان هواشناسی گفت: از شنبه آسمان بیشتر مناطق واقع در نیمه غربی کشور ابری و بارانی می شود و از یکشنبه بر شدت بارندگی ها افزوده خواهد شد.کارشناس سازمان