معاون اول رییس جمهورگفت: بانک ها ضمن رعایت مقررات در پرداخت تسهیلات به واحد های تولیدی سختگیری نکنند. به گزارش ایران خبر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دک