قیمت امروز هر کیلوگرم مرغ گرم 10.100 تومان و مرغ شمال 8600 تومان در خرده فروشی های تهران به فروش می رسد. قیمت مرغ گرم استعلامی کشتارگاه های تهران امروز استعلامی