مشخصات کامل خودروی لوکسژن S5 محصول جدید آرمان موتور کویر در ایران ... مشخصات فنی و سیستم تعلیق: تجهیزات ایمنی: تجهیزات و امکانات رفاهی: تکنولوژی های پیشرفته: