در جریان معاملات روز چهارشنبه بازار آزاد ارز تهران، افت ارزش ریال در برابر ارزهای عمده جهان ادامه یافت. در جریان معاملات روز چهارشنبه بازار آزاد ارز تهران، افت