در گذشته ۹۰ درصد بازار گوشی از قاچاق تامین می شد، اما با اجرای رجیستری، گوشی ها از واردات رسمی تامین و با گارانتی ارائه خواهند شد و قطعا توقع عمومی از گارانتی