تیلور سوئیفت، حضور مداومی در دنیای مد و فشن دارد... ایران آرت: تیلور سویفت به تازگی عکس های جدید و زیبایی برای مجله مد بازار گرفته است. تیلور آلیسون سویفت زاده